ସମ୍ବାଦ

 • How neodymium magnets are manufactured?

  ନିଓଡିୟମ ଚୁମ୍ବକଗୁଡ଼ିକ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ?

  ନିଓଡିୟମ ଚୁମ୍ବକଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଚୁଲିରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ନିର୍ମାଣ ଇଟା ସହିତ ସମାନ |ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଚିକିତ୍ସା ସହିତ, ଏହା ଇଟାକୁ ଦୃ solid ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ |ନିଓଡିୟମ ଚୁମ୍ବକଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ସିଣ୍ଟରିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • We use AQL 2.5 for magnet cup inspections

  ଚୁମ୍ବକୀୟ କପ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆମେ AQL 2.5 ବ୍ୟବହାର କରୁ |

  ଆମର ଚୁମ୍ବକ କପ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ ଆମେ AQL 2.5 ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଯାଞ୍ଚ ତଥ୍ୟ ଫାଇଲ୍ କରୁ |ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଚୁମ୍ବକ ଏବଂ ଗସ୍ ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକର ମାପ ପହଞ୍ଚିପାରିବ |ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଭ ପାଇଁ AQL2.5 ଉପରେ ସୂଚନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି |2.5 AQL ମାନଦଣ୍ଡ ଇନ-ଲାଇନ୍ ଅଡିଟ୍ ଲଟ୍ ଆକାର ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • New Plant Come Into Use

  ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆସ |

  ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କରେ ଆମର ନୂତନ କାରଖାନା କାରଖାନା ଡିସେମ୍ବର 17, 2021 ପରଠାରୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିଛି!ଚାଇନାର ନିଙ୍ଗବୋ, ୟିନଜୋ ଜିଲ୍ଲା, ଲିଆଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ୟୁ ଉପତ୍ୟକା ଶିଳ୍ପ ପାର୍କରେ ଏହି କାରଖାନା ଅବସ୍ଥିତ |ନିଙ୍ଗବୋ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଏହା ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଗାଡି ଚଳାଉଛି, ଏହା ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କରିବ ...
  ଅଧିକ ପଢ